mandag den 13. februar 2012

Vikingerne flytter ind

Idag flytter de første vikinger ind i huset - Jannie er selvfølgelig selvskrevet som beboer, men hvor kommer de andre fra? Dette indlæg handler om baggrunden for de deltagende i forsøget, samt hvad der skal til for at deltage i forsøget.

Det er en meget forskelligartet gruppe af mennesker, som skal deltage i beboelsesforsøget her på Bork. Hver uge deltager 3 nye personer, således at der i alt er 4 personer boende i huset hver uge. Alle er de voksne mellem 18 og 65år, og som det fremstår af Jannies projekt, så må ingen af de deltagende har kroniske sygdomme eller lignende. Et af forsøgets mål er jo bl.a. at undersøge hvordan røg påvirker den menneskelige krop, og det er således vigtigt at de deltagende er ved godt helbred. Alle deltagerne får en grundig introduktion til projektet. Hver mandag bliver der således holdt et lille formøde, hvor de deltagerene skal informeres og underskrive forskellige papirer. Lidt firkantet kan man jo sige, at det er forsøgt udført på mennesker, og det er meget vigtigt, at alle er grundigt informereret.

I denne uge består beboerne af Lene, Jeppe og Jakob - en frivillige fra Vikingehavnen, en garvet viking, og en arkæologistuderende. Det er utroligt spændende at møde de forskellige deltagere, og ligeledes hvor forskellig deres baggrund for at deltage er - der vil i de kommende uger kommer flere indlæg, hvor de deltagende vil fortælle lidt om deres ophold i huset, og ligeledes hvorfor de valgte at være med i forsøget.

De deltagende har mulighed for at være helt anonyme i forsøget, men jeg har i dagens anledning fået tilladelse af alle tre deltagere til at vise dem frem hver på bloggen.

Idag var så første dag i forsøget, og efter udlevering af dragter (til dem som ikke allerede havde) og fælles billede ude foran vores andet og endnu ikke færdige hus, var tiden til indlogere sig i huset. Alle tre deltagere havde taget forskellige projekter med, og der er bl.a. planer om benarbejde, smedning og plantefarvning i denne uge. Inden døren blev lukket til huset blev dagens menu afsløret, idet Lene havde nået at slagte en god høne inden hun tog afsted fra civilisationen. I et af de kommende indlæg på bloggen vil vi komme nærmere ind på hvad der spises i Hedebyhuset - vikingetid og moderne.

Today the first Vikinger moved in to the house - Jannie is of couse a part of the people living in the house, but where does the 3 other people come from? This post is about background for the participating in the project, as well as what it take to be a part of the research.

It is a very diverse group of people who will participate in a residential experiment in Bork. Each week, 3 new people will arrive at Bork and will live in the house together with Jannie. They are there for a week and the the next 3 people arrive. All are adults between 18 and 65 years, and as it appears by Jannie project none of the participants must have chronic diseases or the like. One of the study's goals include to examine how smoke affects the human body, and thus it is important that participating in good health. All participants receive a thorough introduction to the project. Every Monday there will be held a small preliminary meeting in which they participate must be informed and must sign various papers. The research involves humans, and it is very important that everyone is thoroughly informereret.This week the residents is Lene, Jeppe and Jakob - a volunteer from the Viking harbor, an experienced viking and an archeology student. It's incredibly exciting to meet the different participants, and also to hear how different their backgrounds for participating is - there will be several posts in the coming weeks where the vikings will tell a little about their stay in the house and also why they chose to be included in the study.


The participants have the opportunity to be completely anonymous in the experiment, but I have in the occasion received the approval of all three participants to show a photo the them on the blog.Today was the first day of trial and after trying on the viking clothing (for those who didn´t bring there own) and picture in front of our second and not yet finished house, it was time to go in the house. All three participants had brought various projects with them -  bones for needles, dices and combs, forging and plant dyeing. Before the door was closed to the house the menu of the day was revealed. Lene had managed to slaughter a good hen before she took off from civilization. In a forthcoming post on the blog, we will dwell on what is eaten in Hedeby House - Viking and modern.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar